The first 23 phút, hoãn to àn bộ sân ném bóng đến sân ném bóng, Scotland, cung cầu vượt vượt vượt xa bị tịch thu bởi người thủ gôn.Sau nửa thời gian, Real Madrid đứng sau Villarenal.Tôi thừa nhận rằng t ôi không yêu AC Milan nhiều như trước khi tôi trở thành chuyên gia, nhưng tôi vẫn là fan AC Milan, tôi vẫn thích AC Milan và tôi vẫn rất lo lắng về AC Milan, ông ấy nói